Organisation

Organisationen av Processvätskecentrum utgörs av en styrgrupp en centrumprojektledare och en utbildningsledare. För varje projekt skall en projektgrupp med projektledare utses. Varje projektledare skall ha möjlighet att medverka i de övriga projektgruppernas arbete för att främja koordineringen mellan de olika projekten.

Styrgruppen för Processvätskecentrum består av representanter från SKF, Scania, Volvo Cars, Volvo Powertrain, Sandvik Coromant, SECO Tools, Siemens Turbomachinery, tre leverantörsföretag, Chalmers och KTH. Ordförande är en representant från ett av företagen. Styrgruppen har det övergripande ansvaret för Processvätskecentrum, vilket inkluderar budget och ledningen av kunskapscentret.

Centrumprojektledaren ansvarar för den dagliga verksamheten och för att beslut fattade av styrelsen verkställs. Hon/han är även ansvarig för att nätverket Processvätskecentrum fungerar enligt överenskommen verksamhetsplan. Centrumprojektledaren tillsätts av Chalmers MCR.

Utbildningsledarens roll är att koordinera utbildningen och utvecklingen av kurser och litteratur. Utbildningsledaren är lämpligen en representant från universitet. Utbildningsledaren tillsätts av KTH DMMS.

Projektgruppernas roll är att leda de enskilda projekten och att säkerställa interaktionen och de nära kontakterna mellan de olika projekten.

 1. Nationell remissinstans i miljö/processvätskerelaterade frågor
 2. Seminarier
 3. Studiebesök / erfarenhetsutbyte
 4. Kurser
 5. Gemensamma FoU-aktiviteter

Processanvändare

 • Scania CV AB
 • SKF
 • Sandvik Coromant
 • Volvo Cars
 • AB Volvo
 • Siemens Turbomachinery AB
 • Swerea IVF 
 • SECO 
 • GKN AEROSPACE 
 • Skärteknikcentrum Sverige AB

Processvätskeföretag

 • Nordic Lubricants AB (Castrol)
 • Henkel Norden AB
 • AAK Binol
 • Statoil
 • Univar AB (Shell)
 • Alfa Laval Tumba AB
 • Lahega Kemi AB
 • Duroc Machine Tool AB
 • Cimcool Europé BV
 • Filterteknik Sverige AB
 • Fuchs Smörjmedel Sverige AB
 • Wallenius Water
 • DST-Chemicals AB
 • Nynas AB

Kompetensbasen som gynnar såväl ökad produktivitet som ökad kunskap om processvätskor och dess användning. Processvätskecentrum, KTH-DMMS & Chalmers-MCR